Rioolwerken - Afwatering

TRAXECO N.V. werkt samen met u aan het op punt stellen van rioleringsoplossingen. Het bedrijf zorgt voor het aansluiten aan het rioolnetwerk en voor het opvangen van het regenwater van daken en/of terrassen, en verricht allerlei afwateringswerken. 

  •  Rioleringswerken en aansluiting aan het rioolnetwerk (beton, pvc, PE, …) : openbreken van de openbare weg tot aan uw woning en plaatsen van de afvoerleidingen / buizen
  • Onderhoud van de leidingen
  • Plaatsen van regenputten en beerputten
  • Afwateringswerken rond de woning, infiltratie- en dichtheidsproblemen.

Wij zorgen ook voor het plaatsen van waterzuiveringsstations, daar waar er geen aansluiting mogelijk is tot het rioolnetwerk.

Bekijk onze realisaties in de fotogalerij.